Treningstider 2014

Knøttegruppa: Mandag og Torsdag 18.00 - 19.00

Storgruppa: Mandag og Torsdag 19.00 - 20.30

Bryteskole: Onsdager 18.00 - 19.00

Basis / Styrke - Tirsdager 19.00 - 20.30