Om Klæbu Bryteklubb
Skrevet av Paul Fredrik Bye   
onsdag 30. november 2011 00:00

Klæbu Bryteklubb ble stiftet 01.04.1976. Det var Sverre tangen og Knut Ulstad som var primus motor for å få stiftet klubben.

 

Medlemstallet har variert opp igjennom årene, og i en periode så lå klubben nede, uten sportslig aktivitet, men med intakt styre.

Opp gjennom årene har Klæbu Bryteklubb hatt med brytere i nasjonale mester skap. Der det har blitt oppnådd gode resultater.

Det har blitt tatt både Gull, Sølv og bronsje i klassene gutter, Ungdom og Junior.

 

I dag har klubben ca 50 medlemmer med stort og smått, hvorav 12-15 stk er aktive.

Klubben har i dag med brytere på lansdlag / kadett nivå i U-kvinner,  Ronja Burø.

 

Klæbu bryteklubb hr i alle år drevet med bryteskole for unger i alder 6-8 år. Deltakelsen har vært til dels meget god.

Utfordringen er å holde på disse unge bryterne.

 

Klæbu Bryteklubb har i flere år, frem til 2009 arangert Klæbu Cup i bryting, som ett hoved arrangement. I 2009 ble det innledet ett samarbeid med AK-45 som er den andre bryteklubben i regionen om å arrangere ett felles stevne. Dette for å få til en høyere kvalite, både sprotslig og arranngement messig, for om mulig å rekruttere flere til brytesporten.  Så i 2009 - 10 og 2011 har Midt-Nordisk Brytetreff vært arrangert hh.vis i Huseby hallen og Klæbu hallen annen hver gang.

I år så deltok 133 bryterer fra hele Norge og også fra Sverige.

Det var også i år lagt kadett/junior samleing til Trondheim i forbindelse med stevne.