Løs Lisens

Tidligere løst lisens utgikk ved årskiftet 2015/2016 !

Klæbu Bryteklubb går inn i SportsAdmin og velgee hvilke personer som skal ha lisens.

Deretter logger utøveren/foresatt seg inn på www.minidrett.no-for å betale.

-