1
Nr. Navn Stilling Telefon Mobil Faks
1 Klæbu Bryteklubb
2 Leder. Paul Fredrik Bye Leder 004792497675
3 Trond Aagesen oppmann 004747453945
4 Lise Veiberg Nestleder 0047 926 50 065
5 Guro Sundal Kasserer
6 Roar Burø Sportslig leder 0047 48083 303
7 Per Ivar Moe Repr idrettsråd / varamedlem styret 004790659078
8 Torgeir Moe Trener Knøtter 004795803526
9 Bjørn Gunnar Moe Trener Storgruppe (Mandag) 004741616654
10 Anders Johnsen Assisstent trener bryteskole
11 Einar Anders Holte Hoved trenrer bryteskole / Knøtte gruppe 004792864704