Bryting
Skrevet av Robert Haugan (H3 ikt as)   
mandag 11. desember 2006 15:14

Teksten nedenfor er sakset i fra http://www.oslobryteklubb.no/ 

 

 

Oppdaterte bryteregler er å finne på FILA Wrestling.
Bryting er en av de eldste idrettene i verden, og ikke minst en av de første grenene under de antikke Olympiske Leker. Hovedvekten av norske mannlige brytere bedriver stilarten Gresk-Romersk, mens de kvinnelige bryter for det meste kun fristil. Forskjellen er bruk av bein til å spenne motstanderen både med egne ben og armer i fristil noe som ikke er tillatt i G-R.

 

En brytekamp foregår i disse dager over tre omganger, hver med ett minutt stående bryting fulgt av to trettisekundersrunder med parterrebryting hvor bryterne bytter på å starte i overlegen posisjon. Ved starten av hver parterredel må den overlegne bryteren begynne med å feste omvendt livtak.

 

Man vinner kampen ved å vinne to av tre omganger eller ved å legge motstanderen på fall, dvs. holde kontrollert begge skuldrene til motstanderen i matta. Omgangen vinnes ved endt tid eller hvis en av bryterne får en 6 poengsledelse.

 

De to bryterne har enten på seg rød brytedrakt eller blå. Hvilken drakt bryterne skal ha på seg bestemmes av rekkefølgen de står i på kamplista. Øverste/første bryter i kampoppsettet skal ha rød, den andre blå.

 

Skolissene på bryteskoene må være dekket til for å hindre at de går opp under kampen. Bryterne er også pålagt å ha med seg et lommetørkle ut på matta for å tørke opp eventuelt blodsøl e.l..

 

Til tross for dette er det særdeles få skader i bryting. Neseblod og forstuing av fingre er de vanligste skadene. I og med at bryting foregår på matter og at bryterne er generellt veltrente er sjangsen for å bli skadet minimal.

 

En hyppig langtidsskade hos elitebrytere er blomkåløre. Dette gjenkjennes ved at ørebrusken blir hoven og klumpete og er i seg selv ikke farlig, men kan i ekstreme tilfeller gå utover bryterens lydpersepsjon. Blomkåløre oppstår ved gjenntatte slag og gnisninger mot øret som fører til at blodkar sprekker og fyller opp mellomrommet mellom brusk og hud på øret. Dette kan fikses ved å tappe øret med en sprøyte, men som regel tar det ikke lang tid før det kommer tilbake igjen. Etter en stund blir blodet gjort om til brusk, og skaden er så god som permanent.

 

Noen generelle bryteregler er blant annet forbud mot slag, spark, skalling, lugging, holding i drakt, bending på albueledd, kveletak, feste kun rundt hodet til motstander, usportslig språk og usportslig opptreden.

 

--------------------------------------------------------------------------------